۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۵:۱۲:۵۹

با خبرگزاری ها

Sunday, 19 February 2017 12:09

با گذشت یک سال از امضای برجام شاید هیچ کس فکر نمی کرد که برخی بخش ها نظیر وزارت نفت از این فرصت پیش آمده، نهایت استفاده را برده و عقب ماندگی ها و خسارت های ناشی از تحریم را به سرعت جبران کند؛ اهتمام جدی وزارت نفت به تولید و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، جذب سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصاد کشور به یقین برگ زرینی در کارنامه دولت یازدهم است که نشان از غیرت ایرانی دارد.