۲۰۱۸/۱۲/۱۸ - ۲۱:۲۴:۱۵

با خبرگزاری ها

Saturday, 14 January 2017 16:12

گزارشات مثبت از آپ و شتوکا

Written by 
Rate this item
(0 votes)

#وتجارت

 

(93) ریال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30

شرکت در پیش بینی قبلی 167 ریال سود به ازای هر سهم برآورد نموده بود.

 

—------------

#شمواد 

 

12ماهه منتهی به 95/06/31 (حسابرسی نشده)، مبلغ (1,076) ریال زیان به ازای هر سهم محقق گردید.

درصد پوشش  زیان: 230 درصد

 

—------------

#ولصنم 

 

12ماهه منتهی به 95/09/30 (حسابرسی نشده)، مبلغ 303 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.

درصد پوشش : 100 درصد

 

—------------

#کچاد

بررسی اطلاعیه 95/10/23

*معدنی و صنعتی چادرملو*

231ریال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به(حسابرسی نشده) 95/12/30

6درصد تعدیل مثبت

9ماهه 186 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردید.

درصد پوشش 81 درصد

 

—------------

#آپ 

 

9ماهه منتهی به 95/09/30 (حسابرسی نشده) مبلغ 1,447 ریال سود به ازای هر سهم  محقق گردید.

درصد پوشش سود : 82درصد

—------------

#کبافق

 

شرکت طی اصلاحیه ای، پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 را مبلغ 1,268 ریال اعلام نمود.

17% تعدیل مثبت

دلیل تعدیل مثبت: افزايش نرخ فروش بابت افزايش نرخ جهاني فلزات ونرخ تسعير ارز

—------------

#شتوکا

بررسی اطلاعیه 95/10/22

*توکا رنگ فولاد سپاهان*

9ماهه منتهی به 95/9/30 مبلغ 296 ریال  سود به ازای هرسهم محقق گردید.

33درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد پوشش:88درصد

 

—----------------

#کتوکا

 

9ماهه منتهی به 95/9/30 مبلغ 317 ریال  سود به ازای هرسهم محقق گردید.

42 درصد کاهش  نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد پوشش:61 درصد

—---------------

#خاهن

 

155 ریال پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به95/12/30

17 درصد تعدیل مثبت

9 ماهه منتهی به 95/09/30 (حسابرسی نشده)مبلغ 115 ریال سودبه ازای هر سهم محقق گردید.

درصد پوشش:74 درصد

—---—

 

Read 969 times