۲۰۱۸/۱۲/۱۸ - ۲۰:۴۴:۱۳

با خبرگزاری ها

Wednesday, 14 December 2016 16:51

پوشش 5 درصدی داروسازی سبحان در گزارش 6 ماهه

Written by 
Rate this item
(0 votes)

#دسبحا 

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه دارويي سبحان طی نامه شماره مورخ 1395/09/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 1,375,000 میلیون ریال مبلغ 844 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. 

 

سود هر سهم گزارش قبل: 1,155 ریال

سود هر سهم گزارش جدید: 844 ریال

درصد تغییر: 27% کاهش بخاطر لحاظ سرمایه جدید میباشد ,سود خالص بدون تغییر

پوشش 6 ماهه 5% مبلغ 46 ریال

 

Read 898 times