۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۴:۴۸

با خبرگزاری ها

Saturday, 10 December 2016 15:21

تحلیل تکنیکال قنیشا

ریزشی که در محدوده قیمتی 1800 ريال  پیش بینی شده بود و انتظار رشدی که از این محدوده خواهیم داشت.

image

Last modified on Saturday, 10 December 2016 15:21
More in this category: « وبصادر