۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۵:۱۲:۵۱

با خبرگزاری ها

Saturday, 10 December 2016 15:20

تحلیل تکنیکال فمراد

شکست خط روند صعودی در نماد میتواند به منزله ریزش بیشتر و عدم اعتبار تحلیل مبنی بر رسیدن به هدف مشخص شده باشد.

 

image

Last modified on Saturday, 10 December 2016 15:20