۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۲:۴۴

با خبرگزاری ها

Saturday, 26 November 2016 15:16

تحلیل تکنیکال شاخص کل (بروز رسانی)

بروز_رسانی شاخص_کل . واکنش مناسب شاخص به محدوده اول مشخص شده . اصلاح بیشتر تا محدوده دوم و سوم محتمل میباشد

image

Last modified on Saturday, 10 December 2016 15:18