۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۵:۱۲:۳۹

با خبرگزاری ها

Friday, 25 November 2016 15:14

تحلیل تکنیکال ذوب (بروز رسانی)

در محدوده حمایتی. در صورت دریافت تاییدیه های لازم ، پتانسیل شکست روند نزولی را خواهد داشت. در غیر این صورت ادامه ریزش تا 2200 ريال محتمل خواهد بود.

 

image

Last modified on Saturday, 10 December 2016 15:16