۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۵:۰۹:۵۰

با خبرگزاری ها

Saturday, 10 December 2016 15:06

تحلیل تکنیکال فاراک

بررسی روند احتمالی ماشین سازی اراک

 

image

رشد امروز سهم میتواند به منزله بازگشت مجددی به محدوده کف کانال صعودی شکسته شده باشد. حرکت احتمالی سهم در کوتاه مدت مشخص شده میباشد

Last modified on Saturday, 10 December 2016 15:06