۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۷:۳۶

با خبرگزاری ها

Saturday, 10 December 2016 14:33

پوشش 46 درصدی کاما در بازه 6 ماهه حسابرسی شده

Written by 
Rate this item
(0 votes)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت باما طی نامه شماره مورخ 1395/09/20 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 500,000 میلیون ریال مبلغ 793 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. 

 

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل

پوشش 6 ماهه 46% مبلغ 361 ریال

 

Read 672 times