۲۰۱۸/۱۲/۱۸ - ۲۱:۰۸:۳۰

با خبرگزاری ها

Saturday, 10 December 2016 14:31

تصویب افزایش سرمایه 25 درصدی #بپاس

Written by 
Rate this item
(0 votes)

بدین وسیله به اطلاع میرساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق العاده 01/06/1394 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه در مورخ 20/9/1395  افزایش سرمایه 25% از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

 

Read 857 times