۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۲:۰۲

با خبرگزاری ها

تحلیل بنیادی اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر)

معرفی موسسه اعتباری کوثر

شرکت اعتباری کوثر مرکزی در سال 88 موافقت بانک مرکزی را برای فعالیت اخذ نمود و فعالیت رسمی خود را از سال 89 شروع کرده است و در حال حاضر دارای 350 شعبه در سراسر کشور می باشد. سرمایه اولیه شرکت 150 میلیارد تومان بود که در حال حاضر به 600 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1500 میلیون ریال(شامل 1.5 میلیون سهم 1000 ریالی) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر ، سرمایه شركت اعتباري كوثر مركزي به 6000 میلیارد ریال رسیده است.

image

در حال حاضر سهامداران اصلی شركت اعتباري كوثر مركزي به شرح جدول زیر است.

image

هیات مدیره:

image

تعداد و نقشه شعب:

تعداد شعب شرکت اعتباری کوثر مرکزی در پایان اسفند 1394 ، 351 بوده است

image

وضعیت خودپرداز و پایانه های فروش:

image

ترازنامه 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 95:

image

دارایی های شرکت در پایان 31 شهریور 95 نسبت به 29 اسفند 94 ، 21 درصد رشد داشته است که عمده دلیل تغییر ، مربوط به افزایش 51 درصدی تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به غیر از بانکها می باشد.بدهی ها در پایان 31 شهریور 95 نسبت به 29 اسفند 94 به دلیل افزایش 118402 درصدی در بخش سایر بدهی ها ، رشد 22 درصدی تجربه کرده است.

صورت سود وزیان :

image

پیش بینی سود هر سهم شرکت برای پایان دوره منتهی به 29 اسفند 95 ، 200 ریال می باشد که در 6 ماهه 95 ، 34 درصد از سود پیش بینی شده را محقق کرده است.

نقدینگی کشور و جذب سپرده

در جدول زیر اطلاعات مربوط به نقدینگی کل کشور و انواع منابع در اختیار وکوثر از این نقدینگی موجود، ارایه شده است. مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی حجم نقدینگی کشور را در سال 95 بین 12،000 تا 12،500 میلیارد ریال پیش بینی کرده که در این تحلیل از حداکثر این پیش بینی استفاده شده است. منابع بانک به دسته سپرده غیر هزینه زا و هزینه زا تقسیم بندی شده است.

image

سهم نقدینگی در شش ماهه اول 95 توسط شرکت معادل 1.12 درصد کل کشور در نظر گرفته شده است. با توجه به روند سال های گذشته، اگر جذب منابع از کل نقدینگی کشور را برای وکوثر 1.45 درصد در نظر بگیریم، پیش بینی می شود که در سال 95 کل نقدینگی جذب شده توسط این بانک معادل 181.250 میلیارد ریال باشد.

منابع جذب شده توسط بانک به دو دسته اصلی (1) سپرده غیر هزینه زا شامل سپرده دیداری و پس انداز و (2) سپرده هزینه زا شامل سپرده های مدت دار تقسیم می شود. در جدول زیر این منابع و سهم هر کدام از کل منابع ارایه شده است.

image

با توجه به میانگین سال های گذشته و روند دو سال اخیر، سهم هر کدام از این منابع برای سال 95 به ترتیب 7.9 درصد و 92.1 درصد تعیین و مبالغ آن ها در جدول بالا مشخص می شود.

حال برای اینکه متوجه شویم که سپرده های نزد بانک با چه ترکیبی جذب خواهد شد، ابتدا به سهم (درصد) هر کدام از این سپرده ها در سال های اخیر، شش ماهه اول 95 و بودجه 95 توجه می کنیم. در سال 94 در حدود 15 درصد سپرده ها یک ساله و 75 درصد سپرده ها کوتاه مدت بوده است در حالی که پیش بینی می شود در سال 95 سهم سپرده های یک ساله کاهش و سپرده های کوتاه مدت رشد قابل توجهی یابد. شش ماهه اول 95 نیز گویای همین مدعا می باشد. لذا با توجه به درصد سال های قبل و نکته گفته شده، ترکیب هر کدام از منابع به صورت ستون آخر جدول زیر پیش بینی می گردد.

image

هزینه جذب سپرده

منابع جذب شده توسط بانک به دو دسته سپرده هزینه زا و سپرده غیر هزینه زا تقسیم می شود. در جدول زیر هزینه جذب منابع یعنی سود پرداختی به سپرده های مدت دار در سال 95 برای موسسه کوثر پیش بینی شده است. نرخ سود برای سپرده های یک ساله و بیشتر به طور میانگین در طول سال 95 معادل 19 درصد، برای سپرده های کوتاه مدت معادل 11 درصد و برای سپرده های کوتاه مدت ویژه معادل 15 درصد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب هزینه جذب سپرده های اشخاص معادل 25.127.943 میلیون ریال پیش بینی می شود.

image

نحوه صرف منابع جذب شده

سپرده های جذب شده توسط بانک پس از کسر سپرده قانونی و نگهداری آن نزد بانک مرکزی، به سه طریق به مصرف می رسند: (1) تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و خصوصی، (2) سپرده گذاری نزد سایر بانک ها و اوراق مشارکت و (3) سرمایه گذاری. در خصوص سپرده قانونی دو نکته قابل توجه است که اولا نرخ سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه و مدت دار با هم متفاوت است و ثانیا طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، سپرده گذاری نزد بانک های دیگر نیازی به سپرده قانونی ندارد.

با توجه به محاسبات انجام شده مطابق با قوانین سپرده قانونی و حجم جذب منابع در سال 95، سپرده قانونی سال 95 معادل 26.516.875 میلیون ریال پیش بینی می شود. در جدول زیر ترکیب صرف نقدینگی بانک در سال های گذشته ارایه شده که بر اساس آن پیش بینی برای سال 95 انجام شده است.

image

در واقع پیش بینی می شود که در سال 95 موسسه کوثر در حدود 9.770 میلیارد تومان توان تسهیلات دهی داشته باشد. در ادامه در خصوص درآمد حاصل از هر کدام از موارد بالا صحبت خواهد شد.

(1) درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در تیر 95، نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک ها و همچنين نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک و مشتري، حداکثر معادل ١٨درصد تعيين شده است. از طرفی در بودجه بانک نرخ های 21 تا 23 درصد پیش بینی شده است. با این حال چون بخشی از وام های سال 95 قبل از ابلاغ این بخشنامه بوده و هم چنین زمان می برد تا بانک ها این بخشنامه را عملیاتی کنند، نرخ سود متوسط 22 درصد برای انواع عقود در نظر گرفته می شود. لذا درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در سال 95 در حدود 22.330.000 میلیون ریال پیش بینی می شود.

(2) درآمد حاصل از سپرده گذاری ها و (3) درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد سپرده گذاری مربوط به حساب های موسسه نزد بانک های دیگر می باشد. همچنین جایزه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز در این بخش قرار می گیرد. در مجموع درآمد حاصل از سپرده گذاری موسسه کوثر در سال 95 معادل 1.746.700 میلیون ریال پیش بینی می شود. هم چنین درآمد سرمایه گذاری نیز مربوط به DPS و سود فروش دارایی ها می باشد و سود اوراق مشارکت نیز در این دسته قرار می گیرد. در مجموع رقم 3.649.416 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری برای وکوثر پیش بینی می شود.

image

پیش بینی درآمدهای غیر مشاع

بانک در این درآمد با مشتریان و سپرده گذاران خود شریک نیست. درآمدهای غیر مشاع موسسه کوثر ناشی از کارمزد خدمات و ضمانت نامه های صادره می باشد در حالی که وکوثر خود نیز مبلغی را صرف خدمات دریافتی از سایر بانک ها و درگاه ها می کند که در جدول زیر با عنوان کارمزد پرداختی (هزینه) ذکر شده است. در بودجه خود شرکت افزایش 14 برابری خالص کارمزد پیش بینی شده که غیر منطقی می باشد؛ در عملکرد 6 ماهه نیز تنها مبلغ 30 میلیارد تومان درآمد (کارمزد دریافتی) محقق شده است. لذا در مجموع مبلغ 884.144 میلیون ریال درآمد غیر مشاع سال 95 برای موسسه کوثر در نظر گرفته شده است.

image

هزینه مطالبات مشکوک الوصول

اگر بیش از دو ماه از تاریخ پرداخت اقساط گذشته باشد، آن مطالبات وارد دسته مطالبات غیر جاری می شود که خود به سه دسته سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تقسیم می شود. برای هر کدام از این مطالبات باید ذخیره ای به نام ذخیره اختصاصی گرفته شود که فرمول محاسبه جداگانه دارد. در جدول زیر ذخیره اختصاصی هر دسته در ستون آخر مشخص شده است که جمع آن برای سال 95 معادل 399.656 میلیون ریال می باشد که از ذخیره مورد نیاز سال 94 کمتر است؛ لذا به میزان این اختلاف ذخایر آزاد می شود. یعنی برای سال 95 هزینه ای بابت ذخایر اختصاصی نداریم و مبلغ 94.254 میلیون ریال ذخیره اختصاصی آزاد و به عنوان درآمد شناسایی می شود.

علاوه بر ذخیره اختصاصی که برای مطالبات غیر جاری گرفته می شود، برای مطالبات جاری ذخیره ای به نام ذخیره عمومی با نرخ 1.5 درصد می گیریم. با کم کردن مطالبات غیر جاری از کل مانده تسهیلات و اعمال ضریب مناسب، ذخیره عمومی محاسبه می گردد. لذا هزینه ذخیره عمومی نیز برای سال 95 معادل 428.746 میلیون ریال پیش بینی می شود.

image

به این ترتیب با جمع دو هزینه بالا (که یکی درآمد می باشد و هزینه را کم می کند)، کل هزینه درج شده در صورت سود و زیان معروف به هزینه مطالبات مشکوک الوصول معادل 334.492 میلیون ریال پیش بینی می شود.

هزینه های عمومی و اداری نیز در بودجه سال 95 در حدود 292 میلیارد تومان پیش بینی شده که بدبینانه به نظر می رسد. لذا این هزینه با توجه به عملکرد شش ماهه اول 95 نیز در حدود 266 میلیارد تومان پیش بینی می شود.

پیش بینی سودآوری و ارزندگی

در بالا تمامی موارد صورت سود و زیان را پیش بینی کردیم. حال با دسته بندی آن ها در قالب صورت سود و زیان جدول زیر حاصل می شود که پیش بینی سودآوری و سود هر سهم موسسه کوثر در آن گنجانده شده است. به علت تجزیه و ترکیب اقلام صورت های مالی بانک در گزارش های ارسالی در طی سال های مختلف، ممکن است در ظاهر برخی از اقلام ارایه شده در تحلیل با صورت سود و زیان منتشره توسط شرکت متفاوت باشد.

image

نتیجه گیری: بر اساس فرضیات تحلیل فوق، سود خالص موسسه کوثر برای پایان سال مالی 95 در حدود 104 میلیارد تومان پیش بینی شود که EPS معادل 173 ریال خواهد شد. علی رغم اینکه این تحلیل نشان دهنده تعدیل منفی 13.5 درصدی وکوثر خواهد بود، پارامترهای تحلیل به صورت منطقی و محتمل پیش بینی شده و حالت بدبینانه در نظر گرفته نشده است. البته EPS 173 ریالی نیز باعث رشد سودآوری در حدود 31 درصد نسبت به سال 94 خواهد شد.

لذا با توجه به متغیرهای بنیادی، جذابیتی در خرید سهام وکوثر وجود ندارد. البته این شرکت احتمالا بخشی از دارایی های خود را در طی امسال به فروش برساند که در صورت صحت این خبر، با افزایش سودآوری همراه خواهد شد.