۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۴۵:۲۴

با خبرگزاری ها

Saturday, 10 December 2016 14:28

فروش زمین در نماد ...

Rate this item
(0 votes)

#كفرا : شنيده شده كه زمين ٣٥ هزار مترى شركت در اصفهان به فروش رفته و از اين بابت تعديل مثبت دارد .