۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۵۷:۵۳

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

وضعیت بازار بورس در روز سه شنبه  09/06/1395

رشد اندک شاخص کل از همان دقایق ابتدایی بازار...

 شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 12 واحد به کار خود پایان داد و در پایان روی عدد 77358 ایستاد، اما شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از 3 واحدی خود به عدد 816 رسید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 282 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز دوشنبه 08/06/1395

شاخص کل بورس امروزبا افزایش بیش از 32 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 77345 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 4 واحد روی عدد 820 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 305 میلیارد تومان رسید.

Monday, 05 September 2016 16:10

گزراش بازار در روز 7 شهریور ماه

Written by

وضعیت بازار بورس در روز یکشنبه  07/06/1395

ناتوانی معاملات بلوکی در مثبت نگه داشتن شاخص.....

شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان مثبت و منفی 444 واحد افت داشت و در پایان در ارتفاع 77313 متوقف شد و اما شاخص کل فرابورس با افزایش بیش از 7 واحدی خود روی عدد 815 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 296 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز شنبه  06/06/1395 

شاخص کل بورس امروز با کاهش بیش از 324 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت در ارتفاع 77757 قرار گرفت. اما شاخص کل فرابورس با افزایش بیش از 9 واحدی خود روی عدد 808 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 419 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز چهار شنبه 03/06/1395

بازار مثبت به کمک معاملات بلوکی.....

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 117 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 78081 متوقف شد. اما شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از یک واحدی خود روی عدد 798 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 390 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز سه شنبه 02/06/1395

شاخص کل بورس امروزبا کاهش بیش از 122 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 77964 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از یک واحد روی عدد 800 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 296 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز دوشنبه 01/06/1395

ثبات شاخص در روز اول شهریور ماه....

شاخص کل بورس امروزبا کاهش کمتر از یک واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت روی عدد 78086 متوقف شد. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش بیش از 2 واحد روی عدد 802 ایستاد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به 656 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز یکشنبه  31/05/1395

شاخص کل بورس امروز با افزایش 117 واحدی خود به عدد 78086 واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 5 واحدی خود روی عدد 805 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 392 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز شنبه  30/05/1395

نزدیک شدن شاخص به کانال 78 هزار واحدی......

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 89  واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت در ارتفاع 77968 قرار گرفت. اما شاخص کل فرابورس با کاهش بیشتر از 3 واحدی خود روی عدد 800 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 393 میلیارد تومان رسید.

وضعیت بازار بورس در روز چهارشنبه  27/05/1395

قدم های آرام شاخص برای صعود.....

شاخص کل بورس امروز با افزایش بیش از 23 واحدی به کار خود پایان داد و در نهایت در ارتفاع 77879 قرار گرفت. اما شاخص کل فرابورس با کاهش بیش از 5 واحدی خود روی عدد 803 متوقف شد. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 369 میلیارد تومان رسید.

Page 9 of 37