۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۴:۰۸

با خبرگزاری ها

گزارش بازار

گزارش بازار (510)

در نخستین روز کاری هفته در بازار سرمایه شاهد افت قیمت ها و فشار فروش در اکثر نمادها بودیم. شاخص بازار با 340 واحد افت در ارتفاع 77.135 به کار متوقف شد. شاخص فرابورس اما 4/1 واحد رشد نمود!! مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس 304 میلیارد تومان بود .

 شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان منفی در پایان بیش از 127 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 77475 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش کمتر از یک واحدی خود بر روی عدد 870 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 531 میلیارد تومان رسید.

در بازار سرمایه امروز شاخص بازار با 12 واحد رشد به ارتفاع 77.603 رسید. شاخص هم وزن اما 20 واحد افت نمود. نماگر بازار فرابورس بدون تغییر در ارتفاع 869 ثابت ماند. ارزش معاملات در مجموع امروز بورس و فرابورس 456 میلیارد تومان بود. "فاذر" با 10 میلیارد تومان معامله بیشترین ارزش معاملات بورس را به نام خود ثبت نمود.

شاخص کل بورس امروز بیش از 15 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77590 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 3 واحدی خود بر روی عدد 869  متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 390 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل بورس امروز بعد از نوسان منفی در پایان بیش از 288 واحد کاهش داشت و در نهایت بر روی عدد 77574 ایستاد ولی شاخص کل فرابورس با افزایش بیش از یک واحدی خود بر روی عدد 866 متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 424 میلیارد تومان رسید.

در نختسین روز کاری هفته در بازار سرمایه شاخص که در ابتدا با رشد همراه شده بود کم کم با افزایش فشار فروش افت نمود تا در نهایت با 16 واحد صعود در 77.863 به کار خود پایان داد.

در بازار سرمایه امروز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﮐﺪﺍﻝ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻝآینده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﺷرایط ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و کمی از فشار فروش ها کاسته شده است و در نهایت شاخص بورس با 102 واحد صعود، در ارتفاع 77.800 به کار خود پایان داد که "همراه" با کد به کد بین حقوقی ها 40 واحد تاثیر مثبت بر شاخص گذاشت و تاثیرگذارترین سهم امروز گشت.

در بازار سرمایه امروز ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﮐﺪﺍﻝ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻝآینده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﺷرایط ﺑﺤﺮﺍﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و کمی از فشار فروش ها کاسته شده است و در نهایت شاخص بورس با 102 واحد صعود، در ارتفاع 77.800 به کار خود پایان داد که "همراه" با کد به کد بین حقوقی ها 40 واحد تاثیر مثبت بر شاخص گذاشت و تاثیرگذارترین سهم امروز گشت.

 شاخص کل بورس امروز بیش از 39 واحد افزایش داشت و در نهایت بر روی عدد 77698 ایستاد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش بیش از 14 واحدی خود بر روی عدد 864  متوقف گردید. ارزش معاملات روزانه بورسی و فرابورسی در مجموع به بیش از 323 میلیارد تومان رسید.

در بازار سرمایه امروز در پی نزدیک شدن به پایان سال مالی اسفند جاری و الزام شرکت ها به اعلام اولین درآمد سال مالی آینده ، موجی از  تعدیل مثبت و منفی عادی و معنادار و گاه پیش بینی نشده ایجاد شده و تعداد زیادی از نمادها متوقف گشتند.

Page 1 of 37