۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۳:۳۹

با خبرگزاری ها

تحلیل تکنیکال

Saturday, 10 December 2016 15:21

تحلیل تکنیکال قنیشا

ریزشی که در محدوده قیمتی 1800 ريال  پیش بینی شده بود و انتظار رشدی که از این محدوده خواهیم داشت.

Saturday, 10 December 2016 15:20

تحلیل تکنیکال فمراد

شکست خط روند صعودی در نماد میتواند به منزله ریزش بیشتر و عدم اعتبار تحلیل مبنی بر رسیدن به هدف مشخص شده باشد.

Saturday, 10 December 2016 15:06

تحلیل تکنیکال فاراک

بررسی روند احتمالی ماشین سازی اراک

بروز_رسانی شاخص_کل . واکنش مناسب شاخص به محدوده اول مشخص شده . اصلاح بیشتر تا محدوده دوم و سوم محتمل میباشد

در محدوده حمایتی. در صورت دریافت تاییدیه های لازم ، پتانسیل شکست روند نزولی را خواهد داشت. در غیر این صورت ادامه ریزش تا 2200 ريال محتمل خواهد بود.

Wednesday, 02 November 2016 15:10

روند ذوب مطابق پیش بینی

فاز اول اصلاحی به درستی پیش بینی شده بود. سهم در حال حاضر در محدوده حمایتی معتبر و همچنین کف قیمتی میباشد.

Thursday, 20 October 2016 15:12

تحلیل تکنیکال خریخت

خریخت در محدوده مقاومت سقف تاریخی. در صورت عبور، محدوده 2500 ريال را میتوان به عنوان هدف اول در کوتاه مدت در نظر داشت.

Saturday, 01 October 2016 14:58

تحلیل تکنیکال کاما

سیگنال معاملاتی در نماد  #کاما با دید کوتاه مدت

روند احتمالی در ذوب اهن اصفهان در نمودار زیر نشان داده شده است:

Saturday, 09 April 2016 10:07

کیسون از دریچه تکنیکی

تصویر زیر مربوط به روند حرکتی نماد معاملاتی کیسون در بازه زمانی روزانه میباشد

Page 1 of 11