۲۰۱۸/۱۱/۱۶ - ۱۵:۲۳:۱۵

با خبرگزاری ها

Saturday, 31 December 2016 15:40

پوشش 57 درصدی بالاس در 6 ماهه حسابرسی نشده

Written by 
Rate this item
(0 votes)

#بالاس

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)   دوره منتهی به 1395/06/31    (اصلاحیه) 

 

 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن طی نامه شماره مورخ 1395/09/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 80,000 میلیون ریال مبلغ 907 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

بدون تغییر نسبت به گزارش قبل

پوشش 6 ماهه 57% مبلغ 520 ریال

 

Read 670 times