۲۰۱۸/۱۱/۱۴ - ۱۵:۳۵:۴۱

با خبرگزاری ها

Sunday, 02 October 2016 14:57

خلاصه تصمیمات مجمع تاپیکو

Written by

: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم به مبلغ 160 ریال به تصویب رسید.

 

Saturday, 01 October 2016 17:06

ونوین

Written by

#ونوین       

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/95

Wednesday, 28 September 2016 17:11

خلاصه تصمیمات مجمع ولبهمن

Written by

ولبهمن 

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

بدين‌وسيله به‌اطلاع مي‌رساند مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت بهمن لیزینگ (سهامي‌عام) در تاريخ 07/07/95 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

▪️شرکت گروه بهمن

▪️شرکت مزدا یدک

▪️شرکت شاسی ساز ایران

▪️شرکت بازرگانی عصر بهمن

▪️شرکت بازرگانی سروش بهمن

Sunday, 31 July 2016 16:29

تقسیم سود 850 ریالی "غگلپا"

Written by

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیر پاستوریزه گلپایگان 

1. تقسیم سود 850 ریالی به ازای هر سهم 

2. پاداش هیات مدیره 2500 میلیون ریال 

Page 1 of 18